POLIGLOT

JIB:
4200008300007

Adresa:
Obala Kulina bana 24/I

Broj telefona:
+38733264020


Mjesto:
Sarajevo

Web stranica:
http://www.poliglot.ba/


Poštanski Broj:
71000

E-mail:
poliglot@bih.net.ba

Opis firme:
Škola za strane jezike i informatiku

Pročitajte više

Djelatnosti

Novosti