Karate klub “RESPECT”

JIB:
4202151190002

Adresa:
Aleja lipa 59

Broj telefona:
+387 62 846 900


Mjesto:
Sarajevo

Web stranica:


Poštanski Broj:
71 000

E-mail:
kkrespect@hotmail.com

Opis firme:
Karate klub “RESPECT” Sarajevo je osnovan 29.09.2015. godine, na inicijativu grupe građana, vrhunskih sportista Karate sporta BiH, kao i najtrofejnijeg sportiste BiH, višestrukog osvajača svjetskih, evropskih, balkanskih i mediteranskih medalja, dr Nermina Potura, majstora Karate sporta Crni pojas 5. DAN, koji je ujedno Predsjednik i glavni trener Kluba. Klub ima za cilj da okuplja omladinu i djecu, radi povećanja njihove fizičke spremnosti vježbanjem karatea kao vještine, samoodbrane, sporta i rekreacije, svakodnevno vježbanje i pripremanje za takmičenje, učešće na takmičenjima iz programa Karate saveza BiH, učešće u međunarodnom sistemu takmičenja, saradnja sa drugim klubovima, naučnim i sportskim institucijama, zdravstvenim organizacijama, podizanje kvaliteta i razvoja karate sporta, utvrđivanje i realizacija sistema polaganja za karate zvanja. U klubu su angažovana dva pomoćna trenera Lejla Macanović majstor Karate sporta Crni pojas 2. DAN i Maid Bajrić majstor Karate sporta Crni pojas 2. DAN. Inače osvajači internacionalnih medalja. Klub broji preko 50 dječaka i djevojčica uzrasta od 4-12 godina. Mjesto održavanja treninga je Osnovna škola “Hrasno” Općina Novo Sarajevo, ulica Porodice Ribar br.2, a termini održavanja treninga su 3 puta sedmično. Svakodnevne aktivnosti kluba su: - Upis novih članova ( dva puta godišnje); - Polaganje za učenička zvanja (dva puta godišnje); - Nastupi na domaćim i inostranim takmičenjima u toku cijele godine; - Obavezna registracija svih članova kluba u Karate savez BiH; - Osiguranje članova i ljekarski pregled svih članova kluba u Zavodu za sportsku medicinu Kantona Sarajevo; - Nabavka sportske klupske opreme (trenerke, torbe, kimona, pojasevi, zaštitna oprema, grb) itd.

Pročitajte više

Djelatnosti

Novosti