Magacin Kabare

JIB:
4201621710001

Adresa:
Čekaluša 14

Broj telefona:
+38761751594


Mjesto:
Sarajevo

Web stranica:
www.magacinkabare.com


Poštanski Broj:
71000

E-mail:
info@magacinkabare.com

Opis firme:
Magacin Kabare je BiH organizacija koja promovira pomirenje i društvenu odgovornost kroz kreativni angažman pokretača promjena u BiH, koristeći umjetnost kao alatku u borbi za bolju budućnost svojih zajednica i cijele BiH. Magacin Kabare je neprofitna profesionalna organizacija osnovana 2010. godine u Sarajevu. Osnovali su je mladi etablirani i lokalni profesionalci iz polja kreativnih industrija, sa ciljem stvaranja multimedijalnih projekata, samostalno i u saradnji sa BiH, regionalnim i internacionalnim profesionalcima iz polja umjetnosti.

Pročitajte više

Djelatnosti

Novosti