Agencija Poslovnost

Featured Box Image

Usluge izrade izvještaja o transfernim cijenama

U ponudi Agencije Poslovnost nudimo Vam:IZRADA STUDIJE O TRANSFERNIM CIJENAMA Porezni obveznik u momentu dostavljanja prijave poreza na dobit prema članu 49. Zakona o porezu na dobit FBiH u svojoj dokumentaciji treba da posjeduje Izvještaj o transfernim cijenama, koji minimalno, treba sadržavati sl