Trgovir d.o.o.

ZAVARENI REŠETKASTI NOSAČ

Primjenom resetkastih armaturnih nosaca postize se usteda na kolicini materijala i vremena, izbjegavajuci dugotrajan rad na ugradjivanju klasicne armature, sto za rezultat ima krace vrijeme gradnje.