LIŠĆEVICA-PROMET

Drenažna cijev

Proizvodnja drenacne cijevi fi 110 koja odgovara za kanalizacione cijevi. Sve informacije na tel. 033400126