Farmaceutsko zdravstveni fakultet Travnik

UČEŚĆE STUDENATA NA KONGRESU BIOMEDICINSKIH NAUKA

Studenti Farmaceutsko-zdravstvenog fakulteta Univerziteta u Travniku su u periodu od 21. do 25. aprila 2019. godine su učestvovali na Kongresu studenata biomedicinskih nauka Srbije sa internacionalnim učešćem na Kopaoniku, a u organizaciji Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Nišu. Pomenutom Kongresu prisustvovalo je 12 fakulteta biomedicinske grupacije iz regiona. FZF je predstavljalo šest aktivnih studenata sa ukupno 6 naučnih radova pod mentorstvom profesora našeg Fakulteta. Scientia manu et mente.