Poliklinika Atrijum

Preventivni sistematski pregledi

➡️Opcija 1 Internističi pregled sa EKG-om Laboratorijska dijagnostika ( Se, KKS, Šećer, Kreatinin, Holesterol, Trigliceridi, AST, ALT, Fe I urin ) ➡️Opcija 2 Internistički pregled sa EKG-om Ultrazvuk abodmena Ultrazvuk štitne žlijezde Ultrazvuk prostate kod muškaraca Laboratorijska dijagnostika ( Se, KKS, Šećer, Kreatinin, Holesterol, Trigliceridi, AST, ALT, Fe I urin ) ➡️Opcija 3 Internistički pregled sa EKG-om Ultrazvuk abodmena Ultrazvuk štitne žlijezde Ultrazvuk prostate kod muškaraca Spirometrija Laboratorijska dijagnostika ( Se, KKS, Šećer, Kreatinin, Holesterol, Trigliceridi, AST, ALT, HLD, LDL, GGT, Bilirubin, Alfa amilaze, tPsa,Fe I urin ) ➡️Opcija 4 Internistički pregled sa EKG-om Ultrazvuk abodmena Ultrazvuk štitne žlijezde Ultrazvuk srca Ultrazvuk prostate kod muškaraca Spirometrija Holter EKG 24h Laboratorijska dijagnostika ( Se, KKS, Šećer, Kreatinin, Holesterol, Trigliceridi, AST, ALT, HLD, LDL, GGT, ALP Amilaze, tPsa, Fe I urin ) ☎️033 768 765