Poliklinika Atrijum

Novo u Poliklinici Atrijum: nutricionističko savjetovanje

Nutricionizam je primijenjena nauka o ishrani i djelovanju hrane na ljudski organizam: rast, razvoj, funkcije, koncentraciju, efikasnost tokom svih faza životnog ciklusa u zdravlju i bolesti. Preporučuje se svima: preventivno ili uslijed postojećih zdravstvenih problema. Usvajanje pravilnih prehrambenih navika je ključ zdravog života, optimalnog fizičkog statusa (gubitka težine), optimalnog zdravlja, radne produktivnosti, dobrog raspoloženja. Savjetovanje obavlja nutricionista- doktor nauka, a u slučaju zdravstvenih problema u saradnji sa doktorom specijalistom. Pregled se sastoji: – Informativni razgovor (anamneza, prehrambene navike, način života)-poželjno je doći sa nalazima, starijim ne više od mjesec dana; – Analiza postojećih prehrambenih navika, fizičke aktivnosti i sedentarnih navika; – 24 satno prisjećanje radi procjene prosječnog dnevnog unosa i procjene prehrambenih navika; – Procjena stepena uhranjenosti (mjerenje: tjelesne visine, tjelesne težine, obim struka, računanje indeksa tjelesne težine- BMI); Usluge koje pružamo: – Edukacija o pravilnoj ishrani u skladu sa prehrambenim navikama i načinom životaindividualno; – Uputa na laboratorijsku analizu krvi; – Proračun energetskih potreba; – Izrada individualnog 5-obročnog plana ishrane za 7, 14, 21 dan; – Prijedlog suplementacije u slučaju potrebe; – Konsultacije; – Kontrola. Spisak laboratorijske analize krvi koje je poželjno ponijeti na nutricionistički pregled ili uraditi nakon informativnog razgovora: – kompletna krvna slika, – CRP, – željezo, feritin, – šećer u krvi, – holesterol, HDL, LDL, trigliceridi, – bilirubin ukupan i direktan, – gama-GT, AST, ALT, – urea, kreatinin, mokraćna kiselina – homocistein, CK, TSH, fT4, fT3, anti-TPO, anti TG-AB. Na osnovu adekvatno odabranih metoda određivanja prehrambenih Doc.dr.sci. Irzada Taljić Doc.dr.sci. Irzada Taljić je voditeljica interdisciplinarnog master studija „Nutricionizam“ na Univerzitetu u Sarajevu. Magistrirala je i doktorirala iz oblasti nutricionizma. Ima bogato iskustvo u organizaciji i izvođenju seminara iz oblasti nutricionizma, u cilju promocije i podizanja svijesti o pravilnoj ishrani i njenim uticajima na zdravlje djece i ljudi. Doc.dr.sci. Irzada Taljić učestvovala je u svojstvu eksperta-predavača u različitim domaćim i međunarodnim projektima. Ima veliki broj objavljenih naučnih i stručnih radova u referentnim časopisima i zbornicima radova. Imala je priliku predavati na Univerzitetu Politecnica delle Marche u Ankoni, Italija, Karl-Franzens Univerzitetu, Graz, Austrija i Masaryk Univerzitetu, Brno, Češka.