School & School

Po čemu se razlikujemo od drugih školskih sistema?

Svako od nas se razlikuje, kao što se razlikuje i otisak prsta! – Ne postoje dva ista otiska, kao što ne postoje dva ista dijeteta, niti dva životna dostignuća. Razvoj svakog dijeteta je individualan i neophodno je da bude prilagođen isključivo njegovim trenutnim sposobnostima. Sposobnosti i talenti se razlikuju od dijeteta do dijeteta, upravo zato, neophodno je prepoznati dijetetov intelektualni, emocionalni, duhovni ritam, a onda nastavni program i ciljeve obrazovanja uskladiti sa njegovim razvojnim mogućnostima, potrebama i željama. Kvalitet našeg programa je u samom pristupu, kreativnom i poticajnom okruženju, posmatranju i otkrivanju dječijih sposobnosti, te usklađivanju nastavnog programa dijetetu! Cilj našeg programa je posmatrati, otkrivati i razvijati najbolje u svakom dijetetu! Nastavne grupe u School & School su male i čine ih 10 polaznika, a sve u cilju kako bi se predavači tokom školske godine mogli na kvalitetan način posvetiti svakom dijetetu i njegovom razvoju. Nažalost, u tradicionalnim školama obrazovni sistem je nametnuo isti program svima na isti način, zaboravljajući pri tome na individualnost i različitost svakog dijeteta pojedinačno. Takođe, uloge predavača u tradicionalnoj školi i School & School se znatno razlikuju, u prvom, tradicionalnom sistemu obrazovanja predavači su svezani rigidnim planom i programom bez mogućnosti kreativnosti nastavnika u učionici, dok u School & School predavači prate nastavni program sa 100% slobode u kreativnosti, a sve sa ciljem da djeca budu zadovoljna, sretna i na kraju sposobna da praktično prezentuju naučeno u školi. Struktura časa u School & School je jednostavna i čini 15% uvodnog i teorijskog predavanja, 55% praktičnog rada, 15% igre, 15% panel-diskusije u kojem ravnopravno sudjeluju svi učenici iznoseći tako svoja razmišljanja i stavove, dok, uloga predavača je da rasplamsa i upravlja kvalitetom.