School & School

ŠKOLA KRITIČKOG I KREATIVNOG RAZMIŠLJANJA!

ŠKOLA KRITIČKOG I KREATIVNOG RAZMIŠLJANJA! Uvjereni da se strateško razmišljanje uči a iskustveno razvija, osmislili smo jedinstven program koji ima za cilj naučiti djecu analizirati situaciju, procjeniti opcije, strateški planirati, i kreativno rješavati problem. Program je namjenjen za djecu 8+, za buduće lidere, znanstvenike, preduzetnike, strateške menadžere. Planiran početak 07. marta 2019. Broj mjesta je ograničen! Prijave slati na: https://goo.gl/z5zgLB DRUGAČIJE ŠKOLA... U svijetu neprestanih izazova potrebna su drugačija rješenja! Svijet će se u sledećih nekoliko godina suočiti s velikim nedostatkom inženjera, znanstvenika, matematičara, analitičara, mislioca, osim ako se učenici ne ohrabre da izučavaju ove predmete u školama! Svijesni ove činjenice mi u School & School dizajnirali smo jedinstven i inovativan program kritičkog i kreativnog razmišljanja za djecu koja imaju izraženu logičku inteligenciju, ljubav prema brojevima, razvijeno analitičko i kritičko razmišljanje,...To su isti oni koji kada jednom porastu žele postati lideri, preduzetnici, ekonomisti, astronauti, znanstvenici, matematičari i fizičari, ili možda inženjeri. Također, škola kritičkog i kreativnog razmišljanja je za sve one koji vole da analitički razmišljaju, kreativno predviđaju, iznose svoja drugačija viđenja svijeta, života! ----------------------------------------------------------------------------- AMBIJENT & ATMOSFERA Dizajn unutrašnjeg uređenja škole je odraz onoga ko smo i šta radimo! Upravo iz tog razloga lokacija, prostor, unutrašnje uređenje i atmosfera škole nam je izuzetno bitna jer reprezentuje naš neformalan i moderan stil života. Atmosfera u školi je najbitnija! Ona je jedinstven paket svega onog što mi predstavljamo, sreća, veselje, pozitivna energija, ljubav, zadovoljstvo i vjera u ono čime se bavimo. Sve učionice/ prostorije zadovoljavaju najviše nastavno-tehnološke kriterije za izvođenje savremene interaktivne nastave. Edukativni alati/ nastavna pomagala kojim ćemo se koristiti su šah (strateško razmišljanje) i Lego (kreativno razmišljanje). ----------------------------------------------------------------------------- KLJUČNE KOMPETENCIJE KOJE POLAZNICI OVOG KURSA STIČU: • Kulturno izražavanje • Tehnološka kompetencija • Digitalna kompetencija • Preduzetnička kompetencija • Komuniciranje stranim jezikom ----------------------------------------------------------------------------- VIŠE O PROGRAMIMA: THINKER (uzrast 8+) Multidisciplinaran program koji djeci omogućava da kroz igru i zabavu nauče i razviju vlastiti proces analitičko-kritičkog i kreativnog razmišljanja. Tokom nastave učenici će naučiti igrati šah koji će često predstavljati analogiju životnih iskustava/situacija. Učenici će se naučiti koristiti šahovskom tablom kao svojevrsnom vizuelnom mapom putem koje će moći izraziti svoje planove, taktike i strategije. Također, tu je i Lego education set zahvaljujući kojem će učenici naučiti kako da razviju vlastiti proces kreativnog razmišljanja ali i kreativnog izražavanja. Zašto šah? Zato što šah, bez obzira na profesiju i sferu zanimanja, uči analitički razmišljati i biti uspješniji u životu. Uči kako poraz pretvoriti u pobjedu! Obrazac ponašanja, odnosno razmišljanja tokom igre uveliko može pomoći u stvarnom životu posebno u rješavanju problema jer šahista nauči prvo analizirati situaciju, procjeniti opcije, strateški planirati, a onda i riješiti problem. Svi navedeni atributi su zajedničke osobine koje uspješni ljudi koriste u svakodnevnom životu. Jednom naučen obrazac razmišljanja je zauvijek stečen obrazac ponašanja u kriznim situacijama. Vještine koje polaznici ovog programa stiču su; - Predviđanje: sposobnost da se razmotre posljedice određene akcije od strane nekog drugog i da se te informacije koriste za planiranje i odlučivanje o sopstvenim postupcima. Predviđanje pomaže u planiranju i donošenju odluka. Sposobnost predvđanja poteza/akcije nekoga drugog i to nekoliko poteza prije nego što ga učine je jedna od najbitnijih vještina koje čovjek može steći. Šah upravo to uči! - Šira slika: biti u mogućnosti vidjeti širu sliku proesa oko sebe. Sposobnost vidjeti sve dijelove na ploči šaha, protivnika i njegove obrazce ponašanja, uključujući proces odlučivanja i odigravanja ključnih poteza. Znati unaprijed koje će poteze naš protivnik odigrati, predstavlja vrhunsku vještinu koja se analogno može koristiti u bilo kojim životnim situacijama? - Oprez: Svi znamo koliko je važno razmišljati i djelovati oprezno. Možemo biti oprezni samo ako mislimo. - Strategija: bilo da se radi o igri, rješavanju problema, odlučivanju u upravnom odboru ili nečemu drugome, ne može se poreći da je umijeće planiranja za postizanje uspjeha najbitnije. Šah je vrhunska igra koja uči taktici i strategiji. - Odlučivanje: napraviti ključni potez nakon unutrašnjeg previranja je zahtjevan intelektualni, emocionalni i fizički proces. Ukoliko je odluka dobra vodi ka podizanju osobnog samopouzdanja, Ukoliko je pogrešna, vodi ka opadanju energije, preispitivanju dotadašnjeg obrazca razmišljanja i odlučivanja. Sve to zajedno prolazi proces samoanalize, iskustvenog učenja iz pogreške, korekcije i ponovnog pokušavanja. Idealan obrazac samoanalize, učenja i samomotivacije. Zato što šah stvara i jača karakter svakog djetetaa time i budućeg čovjeka! Nastava se odvija uporedo na maternjem jeziku i engleskom jeziku. Procenat zastupljenosti predavanja na engleskom jeziku ovisi od prosječnog nivoa znanja cijele nastavne grupe. Kurs traje 8,5 mjeseci (sep - jun) ili 4,5 mjeseca (feb-juni). Zimski raspust od 01 od 31 januara. Sedmični fond je 2 sata (1 x 120 min), sa pauzom između časova u trajanju od 5-7 minuta. Mjesečni fond 8 sati (4 x 120 min). Broj polaznika u grupama – max 8. Polaznici su raspoređenih u grupama prema uzrastu i nivou znanja. Tokom školske godine redovno se prati zalaganje i napredovanje učenika, i to na kraju svakog mjeseca i polugodišta u vidu kratkih usmenih i pismenih testova, dok na kraju školske godine učenici polažu finalni ispit, nakon čega stiču pravo na dobijanje School & School certifikata o pohađanju i uspješno završenom školovanju. Cijena kursa 99 KM mjesečno. Termin nastave: Četvrtak: 19:30 – 21:30 sati (Nova grupa) Mogućnost upisa ili priključenja nastavnim grupama svaki mjesec! ----------------------------------------------------------------------------- DODATNE INFORMACIJE O PROGRAMIMA: • Rezervacija mjesta potvrđuje se prijavom i uplatom prvog modula (1 mjesec) u samoj školi ili uplatom na žiro račun škole (1543802005921223 Intesa Sanpaolo Banka). • Plaćanje je obročno (mjesečno) i vrši se do 10-og u mjesecu za tekući mjesec, i to uplatom na žiro račun škole (1543802005921223 Intesa Sanpaolo Banka) ili gotovinski u samoj školi. • Orginalan udžbenik za strane jezike i radna sveska ne ulazi u cijenu koštanja i predstavlja jednokratan trošak na početku školske godine. Cijena udžbenika i radne sveske bit će dostupna početkom školske godine. • U cijenu je uključen ostali nastavni materijal, akademski coaching, fun & art class, izvještaj o napretku, flashcards, placement test, periodični i završni testovi, School & School Certifikat. • Kurs traje 9 mjeseci (sep - jun), ovisno od datuma upisa, nakon čega polaznici/ studenti stiču pravo na School & School Certifikat. • 5 polaznika je minimalan broj potreban za formiranje jedne nastavne grupe. Grupe su male i čine maksimalno do 8 polaznika. Cilj je da se profesor posveti svakom polazniku/ studentu i dostizanju njihovih individualno postavljenih ciljeva. • Termini održavanja kursa se odvijaju u dvije varijante i prilagođene su polaznicima, 1 varijanta - radnim danima; 2 varijanta - subotom. • Popust za roditelje za dvoje ili više djece (5% po dijetetu), za dva ili više programa koja se pohađaju popust je 5% (po predmetu). Napomena: Cijena za specijalne programe, individualne časove i namjenski prilagođenu nastavu potrebama polaznika/studenta se posebno ugovara. ----------------------------------------------------------------------------- EVALUACIJA ZNANJA I OTKRIVANJE NADARENOSTI KOD UČENIKA: Za svaku nastavnu grupu i učenika individualno, vodi se poseban dnevnik evidencije rezultata provedenih aktivnosti učenika i formiranje konačne ocjene na mjesečnoj, polugodišnjoj i godišnjoj osnovi. Dnevnik sadrži rezultate iz domena nastavnog procesa kojim se evidentira prisustvo, kvalitet urađene zadaće, znanje učenika (kviz), aktivnost na času, te finalno mjesečno testiranje (test), na osnovu kojih se analizira napredak, radna navika i motivacija učenika. Bitan dio dnevnika je zapažanje i preporuka nastavnika koji imaju za cilj da pomognu učeniku u postizanju zadovoljavajući rezultata. Osim evidencije i praćenja rezultata nastavnog procesa, nastavnici imaju zadatak da putem neposredne opservacije odrede učestale ili ponavljajuće karakterne osobine učenika, a sve u cilju prepoznavanja i otkrivanja izraženih talenata kod djece. Za djecu iznad osam godina vrši se MI8 testiranje na osnovu kojeg uspoređujemo rezultate dobijene tokom nastavnog procesa i neposredne opservacije, čime se potvrđuju ili ne potvrđuju prethodno dobijeni rezultati o izraženosti određenih talenata za svakog pojedinačnog učenika. Ciljevi nastavnog procesa Prvi cilj ovakog, holističkog načina obrazovanja jeste omogućiti učenicima prostor i vrijeme tokom kojeg će imati mogućnost da pronađu svoju strast, a nastavnicima mogućnost da prepoznaju nadarenost učenika prema određenim aktivnostima. Drugi cilj je otkriti, razvijati i njegovati dječiji talenat. Treći cilj je pružiti neophodnu edukativnu i pedagošku podršku učenicima u njihovom izražaju. Četvrti cilj je izgraditi i održavati samopouzdanje učenika na najvišem nivou. Javna prezentacija radova i stečenog znanja Na kraju svakog polugodišta (kraj decembra) i školske godine (polovina juna) učenici prezentuju svoje radove i stečeno znanje na školskim izložbama pod nazivom School & School - ShowDown Expo, tokom kojeg učenici napokon imaju mogućnost da potvrde sve svoje otkrivene i stečene potencijale. ShowDown Expo je javni test za sve učesnike u nastavnom procesu. ----------------------------------------------------------------------------- INFORMACIJE: Za sve dodatne informacije pišite nam na: sarajevo@schoolandschool.com ili pozovite na broj: +387 61 434 107 ili +38761 60 342 1 555. Posjetiti nas možete u Sarajevu na adresi Zelenih beretki br. 6, Centar, neposredno uz Dom Armije. Unaprijed zahvalni, School and School Drugačija škola strateškog razmišljanja!